International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing


Title Uluslararası Çocuk Edebiyatı ve Eğitim Araştırmaları Dergisi
Online ISSN / Print ISSN 2636-767X
Chief Editor Esma Dumanlı Kadızade
Publisher Name Esma Dumanlı Kadızade
Journal Description Uluslararası Çocuk Edebiyatı ve Eğitim Araştırmaları Dergisi” 2017 yılında yayın hayatına başlayan hakemli ve bilimsel uluslararası bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye kabul edilen çalışmalar online olarak yayınlanmaktadır. “Uluslararası Çocuk Edebiyatı ve Eğitim Araştırmaları Dergisi”, çocuk edebiyatı alanında yapılan özgün nitelikteki çalışmaları yayınlayarak çocuk edebiyatı ve eğitim araştırmaları alanlarında mevcut durumları ortaya koyma, sorunlara dikkat çekme ve çözüm önerileri getirme vb. katkılar sağlamayı amaçlamaktadır.
Organization Contact Details Mersin university Mersin TURKEY
URL http://dergipark.gov.tr/ijcler
Country Turkey
Email child.edulite@gmail.com
Language English,Turkish
Area Of Specialization education
Starting Year 2017
Online Availability Yes
Accessibility Free
Content Accessibility Full Text

Copyright @copy International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing. All Rights Reserved.