International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing


Notice

Apply for indexing free of cost for journals , books, proceedings , projects etc


Soon launching Academic Digital Reference Number for individual research paper/ article / case study / book / book chapter etc for huge accessibility of online published researches.


Title Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi
Online ISSN / Print ISSN 2636-7483
Chief Editor Sukru Dursun
Publisher Name Zeynep Cansu Ayturan
Journal Description UCBAD (Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi), su kirliliği, atık su kirliliği, hava kirliliği, katı atık yönetimi, biyoteknoloji, toprak kirliliği, yüzey ve yer altı suları, yenilenebilir enerji, enerji yönetimi, mikrobiyoloji, sürdürülebilirlik, atık geri kazanım ve dönüşüm, bulanık mantık ve yapay sinir ağları gibi birçok alanda çevre araştırmacıları için önde gelen bir dergidir. Dergi yüksek kaliteli makaleler için uygundur. Özellikle orijinal araştırmalar, üst seviye derleme makaleler ve kaliteli teknik notları yayınlamaktan memnuniyet duyarız.
Organization Contact Details Konya Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Konya, Türkiye
URL https://ucbad.com/
Country Turkey
Email ucbad@ucbad.com
Language Turkish and English
Area Of Specialization Environmental Engineering
Starting Year 2018
Online Availability Yes
Accessibility Free
Content Accessibility Full Text

Copyright @copy International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing. All Rights Reserved.